Wednesday, July 30, 2008

 

[2. Protestes internacionals contra la cacera d'immigrants a Europa]

[2. Protestes internacionals contra la cacera d'immigrants a Europa]
En una carta dirigida als governs i parlaments Europeus, un grup de destacats intelectuals, activistes i polítics del continent americà, reivindicant el seu origen europeu, han manifestat el seu rebuig a les noves lleis europees contra les persones immigrades. Firmen el manifest entre d'altres: Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Naomi Klein, Pablo González Casanova, Fernando Lugo, el subcomandante insurgente Marcos, Osvaldo Bayer, Augusto Boal, Aleida Guevara, Ernesto Cardenal, Mirko Lauer, Gioconda Belli y Sergio Ramírez. Aqui teniu accés al text integre.
Aquestes noves lleis, conegudes com "directiva de la vergonya" van ser aprovades per decret el 18 de juny i nombroses mobilitzacions i manifestos les han rebutjat.


Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?