Friday, March 27, 2009

 

[Acordem] Denúncia per l'actuació del Mossos d'Esquadra a la Universitat

S' adjunta manifest de conjunt de La Comissió de Defensa dels Drets de
la Persona del Col·legi d'Advocats de Barcelona, juntament amb la
Federació de Veïns de Barcelona (FAVB), l' Observatori dels drets
econòmics, socials i culturals (DESC), l' Associació Catalana de
Defensa dels Drets Humans (ACDDH), l' Observatori del Sistema Penal i
els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH)
denunciant
l'actuació del Mossos d'Esquadra a la Universitat. Fotos i videos de
la carrega policial

Acció Ciutadana Orientada cap a la Democratització de la Economía
Mundial (ACORDEM)Denúncia per l'actuació del Mossos d'Esquadra a la Universitat

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, juntament amb la Federació de Veïns de
Barcelona (FAVB), l' Observatori dels drets econòmics, socials i
culturals (DESC), l' Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans
(ACDDH), l' Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la
Universitat de Barcelona (OSPDH),  totes elles entitats ciutadanes de
reconeguda trajectòria en la defensa dels drets humans, volem
manifestar la nostra ferma denuncia per l'actuació dels mossos en
relació als següents

FETS:
A les cinc de la matinada del dia d'ahir, 18 de març, els agents
anti-avalots de la policia catalana  han entrat, amb l'autorització
expressa del rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez,  en
el vestíbul universitari de l'edifici històric. La intervenció s'ha
efectuat per tal de desallotjar als estudiants que hi eren tancats des
del 20 de novembre per protestar pel pla Bolonya. Per altra banda, al
llarg de tot el dia i en diferents llocs de la ciutat s'han produït
diverses actuacions policials dirigides contra aquells estudiants que
protestaven per la contundència de l'actuació policial.
S'han produït desenes de ferits i un número indeterminat de persones
detingudes. Molts dels contusionats han estat persones absolutament
alienes a la protesta que es trobaven, accidentalment, en el lloc dels
fets. Cal destacar que entre els persones ferides s'hi troben diversos
fotoperiodistes (El Periódico, El Punt, ADN, La Vanguardia, ABC,
Agència EFE...), reporters i càmeres de televisió que estaven cobrint
l'esdeveniment així com nens i persones de la tercera edat.

Per tot això, CONSIDEREM QUE:
Respecte a l'actuació del Rectorat de la Universitat de Barcelona:

Resulta censurable que hagi autoritzat l'entrada i la intervenció
policial en l'interior del recinte universitari sense previ avís ni
esgotar els canals de diàleg oberts amb els estudiants. Tampoc resulta
prou justificada la decisió de tancar la universitat, suspendre les
classes i impedir, així, el lliure accés dels estudiants fins el
proper dilluns 23 de març.
Respecte a l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra:
Considerem que s'ha produït una duresa i violència extrema, pròpia
d'altres èpoques i intolerable en un sistema democràtic.
Considerem que s'ha actuat de forma desproporcionada, sense donar als
estudiants la possibilitat de dissoldre voluntàriament els actes de
protesta, i sense que s'hagués produït cap acte de provocació o
violència.
Considerem que s'han causat detencions arbitraries i desenes de
persones ferides de forma indiscriminada i en parts dels cos, com ara
el cap, absolutament prohibides pel nostre ordenament jurídic i fins i
tots els propis reglaments interns IPTN dels Mossos d'Esquadra. Aquest
és el cas, per exemple, d'un fotògraf del diari ADN que ha estat
traslladat a l'hospital aquesta nit.
Considerem que s'ha agredit a nombrosos professionals del periodisme,
afectant, així, a la seva tasca informativa i al dret d'informació
dels ciutadans reconegut en l'article 20 de la Constitució espanyola.
Considerem especialment greus les declaracions del Director General de
la Policia catalana, Rafael Olmos, en les que justificava l'agressió
als mencionats professionals per la dificultat de distingir-los dels
manifestants atès el visible distintiu que duen així com la clara
tasca professional que realitzen.
Considerem que la circumstancia que els agents anti-avalots dels
Mossos d'Esquadra no duguin encara el distintiu identificatiu a
l'uniforme, tal com preveu la instrucció aprovada per la Generalitat
de Catalunya en data 12 de novembre del 2008,  ha incrementat el grau
d'impunitat davant els abusos comesos .

En darrer terme, volem recordar que el control policial de les
protestes és una de les tasques més destacades de qualsevol règim
polític, no només perquè estan en joc el respecte a les llibertats i
drets de participació política dels ciutadans sinó també la pròpia
"legitimitat" del sistema democràtic.

Per tot això, les entitats mencionades reclamem al Rectorat de la
universitat de Barcelona:

Que reobri el procés de diàleg interromput amb els estudiants
contraris al pla Bolonya i es posi fi al discurs criminalitzador en
vers la seva protesta.

Reclamem, així mateix, al Departament d'Interior:
Que obri una investigació per determinar si la gravetat dels fets és
atribuïble tan sols als propis agents de policia anti-avalots o ha
existit algun altre tipus de responsabilitat o participació dels seus
superiors jeràrquics, i en virtut del seu resultat es depurin les
responsabilitats i es produeixen els possibles cessaments que se'n
puguin derivar. En aquest sentit, cal remarcar que el director
policial, Rafael Olmos, va afirmar públicament que els "agents van
complir les directrius"  i que ell personalment assumia totes les
responsabilitats d'allò succeït.

Que s' apliqui immediatament la normativa aprovada per la Generalitat
de Catalunya que estableix la obligació de dur un distintiu
identificatiu en l'uniforme dels Mossos d'Esquadra  per tal d'evitar
la situació d' actual impunitat sota la qual actuen els agents del cos
d' anti-avalots.

Que es revisin els actuals protocols d'actuació en la dissolució de
manifestacions i altres actes de protesta per part dels agents
anti-avalots dels Mossos d'Esquadra i evitar, així, els excessos en
l'ús de la força que s'han produït en aquesta ocasió.


Barcelona, 19 de març del 2009

Videos

http://e.static.blip.tv/cache/1891138/

http://blip.tv/file/1891860


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?